Warsztaty dla nauczycieli z Europeaną - ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych na lekcjach.

22 Listopada 2018, 11:00-15:00 (Czwartek)

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Szkolenie z ponownego wykorzystania i remiksowania zbiorów cyfrowych. Ponowne wykorzystanie i remiksowanie zbiorów cyfrowych

Szkolenie z ponownego wykorzystania i remiksowania zbiorów cyfrowych.

dostępnych: 12

już niedostępne 20,00 zł -

Ponowne wykorzystanie i remiksowanie zbiorów cyfrowych.

Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wyszukiwać i korzystać z polskich i europejskich zasobów archiwalnych dostępnych na platformie Europeana. Poruszymy także kwestię praw autorskich oraz możliwości użycia materiałów cyfrowych w ròżnych sytuacjach. Zdobytą wiedzę uczestnicy wykorzystają w praktyce, wspòlnie tworząc materiały edukacyjne i scenariusze zajęć z wykorzystaniem szeregu cyfrowych i analogowych narzędzi.

Warsztaty poprowadzi Aleksandra Strzelichowska, która zajmuje się marketingiem i social mediami platformy Europeana. Organizuje konkurs GIF IT UP, zachęcający artystòw i szerszą publiczność z całego świata do tworzenia animowanych GIF-òw z otwartych zbioròw cyfrowych dostępnych online. Autorka dwòch edycji Europeana Colouring Book - kolorowanki z dziełami sztuki z europejskich muzeów i instytucji kulturalnych. Fanka edukacji pozaformalnej i kursów online. 

Uczestnikom zapewniamy:

I. Profesjonalne szkolenie prowadzone przez ekspertkę Aleksandrę Strzelichowską.

II. Certyfikat ukończenia szkolenia pn. Ponowne wykorzystanie i remiksowanie zbiorów cyfrowych. (Instytut Kultury Miejskiej jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP pod nr: 2.22/00102/2017)

III. Networking. Stworzymy kameralną grupę do 20 osób.

IV. Kawę, herbatę, drobne przekąski.

Instytut Kultury Miejskiej realizuje projekty społeczno-kulturalne i artystyczne w Gdańsku. Naszym celem jest zwiększenie roli kultury w życiu miasta, angażowanie mieszkańców do jej aktywnego współtworzenia, badanie nowych zjawisk w kulturze, działania eksperymentalne, które otwierają mieszkańców na nowe formy uczestnictwa. Prowadzimy działania edukacyjne z naciskiem na podnoszenie kompetencji kadr kultury. W ramach IKM funkcjonuje Obserwatorium Kultury w Gdańsku, które realizuje projekty badawcze w obszarze miejskiej kultury, ma na celu inicjowanie zmian, wzmacnianie współpracy badaczy kultury i praktyków, wsparcie dla sektora kultury poprzez transfer wiedzy i podnoszenie kompetencji.

Regulamin

1. Bezpłatna rezygnacja z kursu możliwa jest do dnia 20. listopada 2018 roku. Rezygnacja po tym terminie skutkować będzie koniecznością uiszczenia pełnej opłaty. Ewentualną rezygnację należy zgłosić mailem na adres karina.rojek@ikm.gda.pl;

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizacji kursu w przypadku nie zebrania się odpowiedniej grupy uczestników - minimum 10 osób. Jednocześnie Organizator gwarantuje zwrot kosztów osobom, które opłacą udział w kursie.

3. Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu Evenea: (start zapisów 18. października 2018) i trwają do 22. listopada 2018 lub do wyczerpania miejsc.

4. Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

A: 20 zł + 23%VAT

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty pomniejszonej o VAT - w takim przypadku należy przesłać na adres karina.rojek@ikm.gda.pl skan podpisanego i wypełnionego oświadczenia.

5. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu. Podczas kursu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) -samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia na szkolenie organizowane przez IKM, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji szkolenia, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wyrażenia niniejszej zgody. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody. Szczegółowe informacje na temat uprawnień zostały opisane w polityce prywatności. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj: http://ikm.gda.pl/polityka-prywatnosci-ikm Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w w/w kursie.

gif przygotowany dzięki: http://typo.polona.pl 

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk Aleksandra Strzelichowska Gdańsk nauczyciele rozwój